Ohälsotal (ohälsodagar per person och år) efter tid, region, kön och ålder
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

region Markera minst ett värde

Totalt 51 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal
Kontakt
Karin Althoff, karin.althoff@vgregion.se
Skapad datum
2013-05-20
Källa
Försäkringskassan
Matris
88
Fotnoter

Fotnoter

Ohälsodagar per person och år. Ohälsodagar är antalet utbetalda dagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning.
Arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön ändrades från 14 till 21 dagar den 1 juli 2003. En följd av detta kan bli att ohälsotal och antal sjukdagar blir något lite lägre än om förändringen inte skett.