Barnfattigdomsindex efter region, år och resultat.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

År Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

Region Markera minst ett värde

Totalt 51 Valda

Sök

Resultat Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Andel barn i hushåll med låg inkomst eller socialbidrag efter bakgrund
Kontakt
Karin Althoff, karin.althoff@vgregion.se
Skapad datum
2013-10-16
Källa
SCB, Totalräknad inkomststatistik
Matris
Del03
Databas
Statens folkhälsoinstitut, Folkhälsodata
Fotnoter

Fotnoter

Med 'ekonomiskt utsatta' menas hushåll med låg inkomst eller
socialbidrag. Med 'låg inkomst' menas lägsta utgiftsnivå baserad
på den socialbidragsnorm, som fastställdes på 1980-talet
(med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter.
Om inkomsterna understiger normen för dessa utgifter definieras
detta som låg inkomst. Med socialbidrag menas att sådant
erhållits minst en gång under året. Med utländsk bakgrund
menas minst en utlandsfödd förälder.