Sjukfrånvaro (%) efter Ålder, Personalgrupp, År och Kön
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

Personalgrupp Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

Kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Procent
Kontakt
Magdalena Olholm, magdalena.olholm@vgregion.se.
Matris
HR002
Fotnoter

Fotnoter

Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid. Avser Västra Götalandsregionens förvaltningar (ej bolag) sista december respektive år. Endast anställda som är månadsavlönade ingår, dvs inga timavlönade.