Antal anställningar efter Anställningsform, Sysselsättningsgrad, Personalgrupp, År och Kön
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Anställningsform

Totalt 2 Valda

Sök

Sysselsättningsgrad

Totalt 2 Valda

Sök

Personalgrupp Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

Kön

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal
Kontakt
Magdalena Olholm, magdalena.olholm@vgregion.se.
Matris
HR001
Fotnoter

Fotnoter

Avser Västra Götalandsregionens förvaltningar (ej bolag) sista december respektive år. Celler med tal mindre än 5 har tagits bort av sekretesskäl. Endast anställda som är månadsavlönade ingår, dvs inga timavlönade.
Anställningsform
Tillsvidareanställd
Anställd med anställningsavtal utan angivet slutdatum.
Visstidsanställd
Anställd med anställningsavtal med angivet slutdatum.
Sysselsättningsgrad
Heltid
Anställd med sysselsättningsgrad på 100 procent. Även deltidsanställda med flera anställningar kan uppnå kriteriet för heltid.
Deltid
Anställd med sysselsättningsgrad mindre än 100 procent.