Antal inkomsttagare exklusive arbetspendlare från Sverige till Norge (t.o.m. 2012) efter tid, arbetsregion, kön och näringsgren(SNI2007)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

arbetsregion Markera minst ett värde

Totalt 44 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren(SNI2007)

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal
Kontakt
Karin Althoff, karin.althoff@vgregion.se
Skapad datum
2015-02-04
Källa
Projekt KUSK, SCB, SSB
Matris
09-1
Fotnoter

Fotnoter

Arbetspendling uppstår när den förvärvsarbetande har sitt huvudsakliga arbetsställe i annan kommun än där denne är folkbokförd. Inkomsttagare exkl. arbetspendlare är de personer som inte räknas som arbetspendlare men som har del av sin inkomst i annan kommun över riksgräns.