Antal arbetspendlare från Sverige till Norge efter tid, bostadskommun och arbetskommun
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

bostadskommun Markera minst ett värde

Totalt 50 Valda

Sök

arbetskommun Markera minst ett värde

Totalt 42 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal
Kontakt
Karin Althoff, karin.althoff@vgregion.se
Skapad datum
2015-02-04
Källa
SSB & SCB.
Matris
p25
Fotnoter

Fotnoter

Pendling uppstår när den förvärvsarbetande har sitt huvudsakliga
arbetsställe i annan kommun än där denne är folkbokförd. Uppgifterna
avser pendling per kommun över riksgräns.