Antal arbetspendlare från Sverige till Norge efter tid, arbetsregion, kön och näringsgren (SNI2007)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

arbetsregion Markera minst ett värde

Totalt 44 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren (SNI2007)

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal
Kontakt
Karin Althoff, karin.althoff@vgregion.se
Skapad datum
2015-02-04
Källa
Interreg-projekt KUSK, SSB,SCB
Matris
p15
Databas
Sveriges Statistiska Databaser
Fotnoter

Fotnoter

Pendling uppstår när den förvärvsarbetande har sitt huvudsakliga
arbetsställe i annan kommun än där denne är folkbokförd. Uppgifterna
avser pendling per kommun över riksgräns.