Antal arbetspendlare från Norge till Sverige efter tid, bostadsregion, kön och födelseregion
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

bostadsregion Markera minst ett värde

Totalt 44 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

födelseregion

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal
Kontakt
Karin Althoff, karin.althoff@vgregion.se
Skapad datum
2014-10-17
Källa
Interreg-projekt KUSK, SSB,SCB
Matris
AM0207V3
Databas
Sveriges Statistiska Databaser
Fotnoter

Fotnoter

Pendling uppstår när den förvärvsarbetande har sitt huvudsakliga
arbetsställe i annan kommun än där denne är folkbokförd. Uppgifterna
avser pendling per kommun över riksgräns.