Fritidshus efter tid, region och tabellupppgift
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

region Markera minst ett värde

Totalt 52 Valda

Sök

tabellupppgift Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal eller andel
Kontakt
Karin Althoff, karin.althoff@vgregion.se
Skapad datum
2014-10-20
Källa
Västra Götalandsregionen och Østfold Fylkeskommune , projekt KUSK
Matris
bf1
Fotnoter

Fotnoter

Fastighetstaxeringsregistret 2009 (FTR 2009).läget 2009-01-01. Fritidshus är värderingsenheter/taxeringsenheter
vilka saknar folkbokförd befolkning.
Utländskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress och inte har svenskt personnummer