Flyttningar efter tid, flyttningstyp, region, kön, ut-/inflyttningsregion och ålder
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

flyttningstyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

region Markera minst ett värde

Totalt 95 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ut-/inflyttningsregion

Totalt 5 Valda

Sök

ålder

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal
Kontakt
Karin Althoff, karin.althoff@vgregion.se
Skapad datum
2014-12-08
Källa
Interreg- projekt KUSK
Matris
BE11
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valt/valda år enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året därpå.
flyttningstyp
Antalet inflyttare till Norge från Sverige anges i databasen inte med samma tal som antal utflyttare från Sverige till Norge. Detta beror på att antalet inflyttade svenskar som flyttar till Norge är hämtat från SSB:s register i Norge och antalet utflyttare från Sverige till Norge kommer från SCB:s register i Sverige. Det finns en skillnad mellan dessa två register