Livsvillkor per kommun/stadsdel
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

region Markera minst ett värde

Totalt 63 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

indikator Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Procent
Kontakt
Barbara Rubinstein, barbara.rubinstein@vgregion.se
Senast uppdaterad
2016-01-12
Skapad datum
2016-01-12
Matris
HPLV1
Fotnoter

Fotnoter

Invånare 16-84 år. Läs mer om undersökningen på www.vgregion.se/folkhalsoenkaten
indikator
Andel som deltagit i studiecirkel senaste året (%)
Frågan som ligger till grund för 'Andel som deltagit i studiecirkel det senaste året' innefattar sedan 2018 både på arbetet och på fritiden. Tidigare var det två frågor som slagtits ihop.
Andel som deltagit i föreningsmöten senaste året (%)
Frågan som ligger till grund för 'Andel som deltagit i föreningsmöte' innefattar sedan 2018 både fackföreningsmöte och föreningsmöten. Tidigare var det två frågor som slagits ihop.
Andel som följt eller deltagit i sociala nätverk på internet senaste året (%)
Variabel 'Andel som deltagit i sociala nätverk på internet' har utökats till 'följt eller deltagit…' eftersom frågan för 2018 ändrats.