Flyttningar efter tid, region, kön, flyttningstyp och ålder
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

region Markera minst ett värde

Totalt 53 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

flyttningstyp Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

ålder

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal
Kontakt
Karin Althoff, karin.althoff@vgregion.se
Skapad datum
2015-03-23
Källa
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE0101F1
Databas
Sveriges Statistiska Databaser
Fotnoter

Fotnoter


ålder
Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.
flyttningstyp
Inflyttade
Flyttningar kan inte summeras vad avser region.
Utflyttade
Flyttningar kan inte summeras vad avser region.
Inrikes inflyttade
Flyttningar kan inte summeras vad avser region.
Inrikes utflyttade
Flyttningar kan inte summeras vad avser region.
flyttningstyp
Flyttningsöverskott
Flyttningsöverskott beräknas som skillnaden mellan antal in- och utflyttningar.
Inrikes inflyttade
Med inrikes inflyttade avses inflyttade minus immigranter.
Inrikes utflyttade
Med inrikes utflyttade avses utflyttade minus emigranter.
Inrikes flyttningsöverskott
Inrikes flyttningsöverskott beräknas som skillnaden mellan antal inrikes in- och utflyttningar.