Döda efter tid, region, kön och ålder
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

region Markera minst ett värde

Totalt 53 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal
Kontakt
Karin Althoff, karin.althoff@vgregion.se
Datatyp
Flöde
Skapad datum
2015-03-17
Källa
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE 14
Databas
Sveriges Statistiska Databaser
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen redovisar definitiva uppgifter om antalet döda per år. För åren fram t.o.m. 1997 redovisas antalet döda inrapporterade fram t.o.m. vecka 13 året efter dödsfallet. För åren 1998 och framåt redovisas antalet döda inrapporterade fram t.o.m. vecka 4 året efter dödsfallet.

ålder
Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.