Folkmängd efter tid, region, kön och ålder
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

region Markera minst ett värde

Totalt 53 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 101 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal
Kontakt
Karin Althoff, e-mail karin.althoff@vgregion.se.
Skapad datum
2015-02-20
Källa
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BE17
Databas
Sveriges Statistiska Databaser
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valt/valda år enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året därpå.
Kontaktperson: Karin Althoff, e-mail karin.althoff@vgregion.se.
region
HSN -2014: Invånare i Göteborg utan stadsdelsnämndstillhörighet har fördelats ut på de tre HSN-områdena i Göteborg enligt fördelning 45% till HSN 5, 26% till HSN 11 och 29% till HSN 12.
ålder
Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.