Förvärvsarbetande 16+ år 2004-2008 (dagbefolkning) efter tid, region, kön och näringsgren SNI 2002
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

region Markera minst ett värde

Totalt 54 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren SNI 2002

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal
Senast uppdaterad
2010-03-19
Datatyp
Flöde
Skapad datum
2011-12-27
Källa
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
AM0207G7
Databas
Sveriges Statistiska Databaser
Fotnoter

Fotnoter

Kontaktperson Christina Christiansson tel 0501-62157,
christina.christiansson@vgregion.se
Fr.o.m årgång 2004 har det gjorts några förändringar i bearbetningarna avseende sysselsättningsdata. En ny källa används för att identifiera företagare och en mindre justering av metoden för att klassificera anställda har gjorts. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.
Som förvärvsarbetande eller sysselsatt, vilka används som synonyma begrepp, räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad respektive år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.