Förvärvsarbetande 16+ år 1990-2003 (dagbefolkning) efter tid, region, kön och näringsgren SNI92
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

region Markera minst ett värde

Totalt 52 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren SNI92 Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
antal
Datatyp
Flöde
Skapad datum
2011-12-27
Källa
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
AM0207A3
Databas
Sveriges Statistiska Databaser
Fotnoter

Fotnoter

Från och med 1993 års undersökning har sättet att avgränsa förvärvsarbetande modifierats jämfört med tidigare årgångar. Detta påverkar jämförelser bakåt i tiden. För mer information om den nya avgränsningen och dess konsekvenser, se produktbeskrivning på SCBs hemsida www.scb.se/arbetsmarknad/syssels/Rams/rams.asp
Som förvärvsarbetande eller sysselsatt, vilka används som synonyma begrepp, räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad respektive år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
Kontaktperson Christina Christiansson tel 0501-62157, christina.christiansson@vgregion.se
region
Ny regional indelning fr.o.m. 1998-01-01. Göteborgs och Bohus län (kod 14), Älvsborgs län (kod 15) och Skaraborgs län (kod 16), utom Habo och Mullsjö, bildar Västra Götalands län (kod 14). Habo och Mullsjö överflyttas till Jönköpings län (kod 06). Kommunerna i f.d. Göteborgs och Bohus län bibehåller sina koder medan övriga berörda kommuner får nya kommunkoder.
näringsgren SNI92
År 2002 genomfördes en revidering av näringsgrensindelningen. Detta medför att personer i gruppen Barnomsorg från och med år 2002 istället återfinns i grupperna Utbildning samt Övrig vård och omsorg.